De weg naar een duurzaam Goeree-Overflakkee


Goeree-Overflakkee werkt hard om in 2020 energieneutraal te zijn, waarbij evenveel duurzame energie lokaal wordt geproduceerd als door bewoners, bezoekers en bedrijven wordt gebruikt. Onderscheidende projecten zoals getijdenenergie, Energieke Regio en waterstofmobiliteit vinden daarom nu al een stevige voedingsbodem op Goeree-Overflakkee. Deze ervaring en kennis moeten gedeeld en met elkaar verbonden worden, maar dat niet alleen: de wereld houdt namelijk niet op na 2020! Dit jaar staat het minisymposium in het teken van de verbinding en vindt aansluitend op het Duurzaamheidcongres Goeree-Overflakkee plaats.

De bijeenkomst is uitsluitend toegankelijk op persoonlijke uitnodiging. Genodigden zijn bestuurders, ondernemers en andere zakelijke stakeholders die een rol hebben bij de economie op of rond het eiland Goeree-Overflakkee. Heeft u geen uitnodiging gehad maar hoort u wel tot de genoemde doelgroep? Laat het ons weten via info@hetdeltanetwerk.nl.
16.30    Ontvangst
17.00

Welkomstwoord door Ada Grootenboer-Dubbelman
Burgemeester Goeree-Overflakkee

17.10

Han Weber
Gedeputeerde provincie Zuid-Holland

17.20

Hans Biemans
Hoofd duurzaamheid Rabobank Markten

17.35 Pitches van (zeer) jonge ondernemers van het eiland Goeree-Overflakkee
17.45

Marijn de Vries over het roer om, dromen en doen
Topsporter hoogste niveau vrouwenwielrennen

18.10

Start netwerkgedeelte

20.00 Einde bijeenkomst

   Donderdag 3 december 2015

Inspiratiecentrum Grevelingen
Brouwersdam 25
3253 MK Ouddorp
Klik op de afbeelding voor een routekaart


Voorgaande edities


Goeree-Overflakkee: Eiland van verbindingen


De eerste bijeenkomst van Het Delta Netwerk is inmiddels al weer drie jaar geleden, om precies te zijn op 29 november 2012. Dat er behoefte is aan een dergelijk ontmoetingsplatform is de afgelopen jaren wel bewezen. De grote betrokkenheid van onze ondernemers op het eiland blijkt wel uit het feit dat ieder jaar het aantal bezoekers nog toeneemt!

Samenwerken blijft een belangrijke sleutel tot succes; het verbinden van partijen zorgt voor nieuwe kansen. Overheid, ondernemers en onderwijs slaan de handen ineen om innovatie en verduurzaming op Goeree-Overflakkee te realiseren.

De huidige economische situatie en de snelle maatschappelijke en technologische ontwikkelingen vragen om een actieve houding van betrokkenen. Of het nu gaat om de ontwikkeling van nieuwe producten en diensten, het bijblijven in de markt of het aanboren van nieuwe markten. De gemeente vervult hierin een rol als gesprekspartner en verbinder. Daarnaast heeft de gemeente een faciliterende rol om economische ontwikkelingen te ondersteunen en mogelijk te maken.

Onze gemeente wil in 2020 energieneutraal zijn door binnen onze gemeentegrenzen net zoveel duurzame energie (zon, zee en wind) op te wekken als we verbruiken. Hierbij is een goede samenwerking met onze inwoners, onze ondernemers, het onderwijs en het maatschappelijk middenveld noodzakelijk. Goede verstandhoudingen leiden namelijk vaak tot nieuwe (duurzame) initiatieven en impulsen voor de economie van ons eiland.

Samenwerken en verbinden; in de praktijk is het nog een hele kunst om dat op een goede manier te doen en de juiste partijen met elkaar in contact te brengen. Maar als het lukt, dan ontstaat er een win-win situatie voor alle betrokkenen waarbij de ‘kunst van de verbinding’ zichtbaar wordt door ons samen sterk te maken voor een dynamische en duurzame economie op ons mooie eiland!

Ada Grootenboer-Dubbelman
Burgemeester van de gemeente Goeree-Overflakkee

« vorige pagina