De weg naar een duurzaam Goeree-Overflakkee


Het eiland Goeree-Overflakkee heeft als geen ander het potentieel om een duurzaam eiland te zijn. Door de ligging, de natuurlijke waarden én de drive van de ondernemers en bestuurders. De weg naar duurzaamheid loopt vooral via innovatie. Daarom staat innovatie centraal tijdens de bijeenkomst van Het Delta Netwerk op 3 december aanstaande. Met sprekers als gedeputeerde Han Weber vanuit de provincie Zuid-Holland, Steef Visser als voorzitter van de Federatie Ondernemers Goeree-Overflakkee en de bekende inspirator en ‘bevliegeraar’ Ruud Veltenaar. Deze laatste zal ons meenemen in de ontwikkelingen in de wereld en de rol van een eiland als Goeree-Overflakkee daar bij.

De bijeenkomst is uitsluitend toegankelijk op persoonlijke uitnodiging. Genodigden zijn bestuurders, ondernemers en andere zakelijke stakeholders die een rol hebben bij de economie op of rond het eiland Goeree-Overflakkee. Heeft u geen uitnodiging gehad maar hoort u wel tot de genoemde doelgroep? Laat het ons weten via info@hetdeltanetwerk.nl.
15.30    Ontvangst
16.00

Welkomstwoord door Frans Tollenaar
Locoburgemeester Goeree-Overflakkee

16.10

Han Weber
Gedeputeerde provincie Zuid-Holland

16.20

Steef Visser over innovatie en ondernemers
Voorzitter Federatie Ondernemers Goeree-Overflakkee

16.30 Presentatie leerlingen CSG Prins Maurits over innovatie projecten
16.45

Ruud Veltenaar over de toekomst van de wereld en de rol van Goeree-Overflakkee
Trendwatcher, filosoof, bevliegeraar

17.15

Prijsuitreiking aan ‘winnend’ leerlingenteam
Door gedeputeerde Han Weber en wethouder Arend-Jan van der Vlugt

17.25 Start uitgebreid netwerkgedeelte met streekproducten van Goeree-Overflakkee
19.30 Einde bijeenkomst

   Woensdag 3 december 2014
Fletcher Hotel Duinzicht
Oud Nieuwlandseweg 13
3253 LL Ouddorp
Klik op de afbeelding voor een routekaartGoeree-Overflakkee: eiland met ambities


Voor de toekomst van Goeree-Overflakkee is innovatie een belangrijke randvoor­waarde. Innovatie maakt bestaande sectoren toekomstvaster en voegt nieuwe toe. Goeree-Overflakkee is een eiland met hoge ambities als het om innovatie, vernieuwing en duurzaamheid gaat. Maar ook vergrijzing, recreatie en bereikbaarheid zijn voor Goeree-Overflakkee belangrijke en uitdagende thema’s.

Energieneutraal in 2020
Goeree-Overflakkee heeft de ambitie om in 2020 energieneutraal te zijn. Dit betekent dat wij niet zonder innovatie, vernieuwing en extra aandacht voor duurzaamheid kunnen. We maken gebruik van de zon, het water en de wind, natuurkrachten die wij op het eiland in overvloed hebben. Dat moet goed komen zou u denken, maar deze ambitie kunnen we alleen samen bereiken. Door op een duurzame wijze te ondernemen, verblijven en te leven, door goed naar onze gebouwen, voertuigen, omgeving en energieverbruik te kijken. We zijn al goed op weg op Goeree-Overflakkee: veel ondernemers werken in een duurzaam gebouw al dan niet met behulp van de Energieke Regio. In de visserij, landbouw en recreatiesector wordt volop gewerkt aan innovatie, vernieuwing en duurzaamheid. En ook qua duurzame energieopwekking zijn er grote stappen gezet de laatste jaren.

Voorbeeldfunctie Goeree-Overflakkee
Door te vernieuwen en te innoveren kunnen we als duurzaam eiland een voorbeeld zijn voor de rest van Nederland en de wereld. Met de realisatie van bijvoorbeeld een getijdencentrale wordt ons eiland internationaal op de (innovatieve)kaart gezet. Voor een duurzame toekomst voor Goeree-Overflakkee is kwalitatief goed onderwijs een voorwaarde, de jeugd heeft de toekomst. Daarom moeten we er met elkaar voor zorgen dat het onderwijs die toekomst ook heeft.

Samenwerken aan vitaliteit, duurzaamheid en innovatie
Maar innovatie en vernieuwing gaat verder. De samenleving verandert, dit vraagt een andere manier van ondernemen, een andere manier van werken en een andere manier van samenwerken. Dit geldt voor u als ondernemer net zo als voor ons als overheid. Door nieuwe relaties aan te gaan, informatie te delen, gezamenlijk oplossingen te zoeken en samen ontwikkelingen te initiëren, kunnen we vooruitgang boeken. En werken we samen aan een vitale, duurzame en innovatieve gemeente en een onder­scheidend en aantrekkelijk eiland.

Frans Tollenaar
Locoburgemeester gemeente Goeree-Overflakkee