Het eiland van de verbindingen


Goeree-Overflakkee verbindt drie provincies, en vormt daarmee de toegangspoort naar Zeeland, Zuid-Holland en Noord-Brabant: Goeree-Overflakkee is het eiland van de verbindingen.


Een goede infrastructuur op Goeree-Overflakkee is daarom enorm belangrijk voor iedereen in de zuidwestelijke delta. Het is zelfs een voorwaarde voor de economische groei op het eiland. Ondernemers moeten kunnen vertrouwen op een snelle verkeersstroom. Passanten en bezoekers rekenen op een filevrije reis van en naar de kust. En ook inwoners moeten er van uit gaan dat ze zonder structureel oponthoud van en naar hun werk kunnen reizen.


De verkeersstromen via de slagaders N57 en N59 intensiveren echter en zetten daarmee de verkeersveiligheid en de bereikbaarheid van ons eiland onder druk. Maar een toegankelijk Goeree-Overflakkee betekent meer dan een optimale fysieke infrastructuur. Ook de sociale infrastructuur helpt ons op weg. Een weg naar intensieve contacten en samenwerkingsverbanden tussen het onderwijs, de ondernemers en de overheid.

15.30    Ontvangst
16.00 Welkom door Ada Grootenboer-Dubbelman
Burgemeester van de gemeente Goeree-Overflakkee
16.10 René Buck
Directeur Buck Consultants International
16.25 Steef Visser over de lancering van de FOGO
Partner Visser & Visser Accountants-Belastingadviseurs
16.35 Forumdiscussie met overheid en ondernemers onder leiding van Rik van der Linden
Beleidsadviseur regiostimulering Kamer van Koophandel Rotterdam
16.55 Herman Pleij
Emeritus hoogleraar historische Nederlandse Letterkunde
17.15 Afsluiting door Ada Grootenboer-Dubbelman met aansluitend netwerkborrel
19.00 Einde


Klik links op de afbeelding om ons programma boekje te bekijken
of klik HIER om de PDF te downloaden.

   Woensdag 18 december 2013
Fletcher Hotel Duinzicht
Oud Nieuwlandseweg 13
3253 LL Ouddorp
Klik op de afbeelding voor een routekaart
De gemeente Goeree-Overflakkee is een belangrijke gesprekspartner voor hogere overheden, buurgemeenten en waterschappen. Maar de gemeente wil juist ook een toegankelijke gesprekspartner zijn voor individuele ondernemers en hun koepelorganisaties, zoals de onlangs opgerichte Federatie Ondernemers Goeree-Overflakkee (FOGO).


Een gesprekspartner zijn is wat mij betreft niet genoeg. We moeten relaties met elkaar aangaan, informatie delen en gezamenlijk oplossingen zoeken voor obstakels op de wegen die leiden naar een vitale gemeente en een onderscheidend en aantrekkelijk eiland. Een Goeree-Overflakkee dat vooruitgang boekt en zichzelf laat horen en zien van haar beste kant!


Kortom; het begrip verbinden staat bij de gemeente Goeree-Overflakkee hoog in het vaandel. Naar mijn idee biedt Het Delta Netwerk ons daartoe een uitstekend platform!


Ada Grootenboer-Dubbelman
Burgemeester van de gemeente Goeree-Overflakkee 

Klik hierboven om ons programmaboekje te openen