Goeree-Overflakkee: eiland van de verbindingen

Tweede bijeenkomst Het Delta Netwerk groot succes

Goeree-Overflakkee verbindt Zeeland, Zuid-Holland en Noord-Brabant met elkaar. Goeree-Overflakkee is daarmee het eiland van de verbindingen, voor de gehele zuidwestelijke delta.

Een goede fysieke infrastructuur is economisch van groot belang, maar goede sociale verbindingen zijn dat ook. Goeree-Overflakkee als eiland om te werken, met plezier te wonen en te recreëren. Alle partijen (overheid, ondernemingen, onderwijs en andere instanties) hebben elkaar nodig om economische en sociale vooruitgang te boeken. Samenwerking is het sleutelwoord.

Ga het gesprek aan, investeer in verbindingen, zet het eiland beter op de kaart en benadruk de bijzondere positie van Goeree-Overflakkee. Dat waren belangrijke uitkomsten van Het Tweede Delta Netwerk. Op deze pagina een terugblik op een succesvolle ontmoeting tussen overheid en bedrijfsleven.    Burgemeester Ada Grootenboer-Dubbelman
Goeree-Overflakkee is in beweging!

Ons eiland verbindt drie provincies. Een goede infrastructuur is enorm belangrijk. Er is meer dan een optimale fysieke infrastructuur. Ook de sociale infrastructuur helpt ons op weg: een weg naar intensieve contacten en samenwerkingen tussen onderwijs, ondernemers en overheid. Het Delta Netwerk is een uitstekend ontmoetingsplatform om verbindingen te leggen. Dat was te zien aan de volle zaal tijdens het tweede Delta Netwerk. Iedereen die er toe doet, was aanwezig. Goeree-Overflakkee is in beweging!’
  René Buck, Buck Consultants International
Niet blind staren op het verbeteren van de fysieke infrastructuur

‘Staar je niet blind op het verbeteren van de fysieke infrastructuur. Dat duurt doorgaans erg lang. Zorg er als gemeente voor dat er ruim baan is voor ondernemers om te groeien. Kijk goed hoe de mkb-vriendelijkheid kan worden gestimuleerd. Welke bedrijven behoeven ondersteuning? Vergeet ook de starters niet. Het bij elkaar brengen van ondernemers, sectoren en overheid biedt veel mogelijkheden Goeree-Overflakkee sterker te maken. Werp het Calimero-gedrag van u af.’
  Steef Visser, Federatie Ondernemers Goeree-Overflakkee
De kracht van één belangenorganisatie voor ondernemers: FOGO

'Wij staan voor de gezamenlijke belangen van ondernemers op het eiland. Wij willen in overleg met de gemeente, want er zijn veel belangen die parallel lopen. Wederzijds vertrouwen is essentieel. Zoek elkaar op en ga het gesprek aan. Ook over zaken als eilandmarketing, de vervoersproblematiek en het instellen van een ondernemersdesk . Met de bundeling van de belangen van de verschillende ondernemersverenigingen kunnen we meer bereiken. Vanuit FOGO zullen we het vuur aanwakkeren.’
  Discussie onder leiding van Rik van der Linden (KvK)
Goeree-Overflakkee: eiland voor wonen, werken en recreëren

'Geef ondernemers de ruimte te ondernemen. De overheid, gemeente en provincie, kunnen daarin faciliteren door met ondernemers in gesprek te gaan en door obstakels weg te nemen. Leg verbindingen in de gehele Zuid-Westelijke Delta. Maar kijk ook naar duurzaamheid en wonen. Goeree-Overflakkee moet meer zijn dan een eiland van werken. Wonen en recreëren zijn thema’s waar nog veel mee kan in de marketing van het eiland. Wees trots op Goeree-Overflakkee en draag dat uit. Doe soms eens wat gekker. Dat mag best.’
  Herman Pleij, historicus Nederlandse letterkunde
Zet Goeree-Overflakkee als merk beter op de kaart

‘Nederlanders zijn een volk van tevreden mopperkonten. Het is heel gebruikelijk flink te schelden op ons eigen land en op onze leiders. We zijn zeer individueel, maar slaan de handen wel snel ineen als er geld verdiend moet worden. Zo pragmatisch zijn we wel. Buitenlanders begrijpen daar niets van. De enorme nationale honger naar een nieuwe identiteit biedt mogelijkheden voor Goeree-Overflakkee: doe aan branding. Benut daarbij de rijkdom aan ideeën die in de samenleving aanwezig is.’

Klik op een van de afbeeldingen voor de complete slideshow (26 afbeeldingen)

 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Bekijk de video van het Innovatieteam en de infographic van het eiland:
•  Innovatieteam Goeree-Overflakkee »
Het eiland van de verbindingen (PDF) »


Lees de laatste tweets